REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA
Rehabilitacja ortopedyczna ma na celu przywrócenie funkcji narządu ruchu oraz
aktywności życiowych utraconych w efekcie wypadków i chorób, a także zmian
wrodzonych i nabytych układów: kostnego, stawowego oraz mięśniowego.

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
Rehabilitacja neurologiczna ma na celu poprawę sprawności i umożliwienie jak
najlepszego, samodzielnego funkcjonowania pacjentów z rozmaitymi deficytami i
chorobami neurologicznymi.

REHABILITACJA PEDIATRYCZNA
Rehabilitacja pediatryczna ma na celu przywrócenie lub maksymalne poprawienie
sprawności fizycznej dzieci. W niektórych przypadkach rehabilitacja może być
konieczna nawet u niemowląt. Poprzedzona jest dokładną ocena rozwoju i polega na
pracy nad podstawowymi funkcjami motorycznymi takimi siadanie, stanie,
chodzenie, a także na poprawie ruchomości, siły mięśniowej i wytrzymałości.

  • Ocena rozwoju dziecka
  • Ocena wad postawy
  • Rehabilitacja korekcyjna
  • Rehabilitacja niemowląt

REHABILITACJA SPORTOWA
Rehabilitacja sportowa ma na celu przywrócenie pełnej sprawności po kontuzjach
sportowych. Silnie eksploatowany organizm sportowców jest bardziej narażony na
urazy i kontuzje, ponieważ brak mu wystarczającej ilości czasu do regeneracji.
Rehabilitacja sportowa obejmuje szereg działań fizjoterapeutycznych oraz
fizykoterapeutycznych, które mają na celu zregenerować i odnowić organizm
sportowca.
CENA: 100-120 zł.